محصولات ما

الفبارون

الفبارون

الف بارون محصولی است متفاوت که در قالب بازی، کودکان را با شکل نوشتاری و دیداری حروف الفبای فارسی آشنا می‌کند.

حیوانات قرآنی

حیوانات قرآنی

بستۀ واقعیت افزوده حیوانات قرآنی شامل فلش‌کارت و یک برنامۀ اندرویدی است؛ که کودکان را با حیوانات و داستان‌های آنها در قرآن آشنا می‌کند.

کلید بهشت

کلید بهشت

مجموعه دو بازی کلید بهشت با هدف آموزش احکام نماز و وضو در قالب سرگرمی و بازی کودکانه طراحی و تولید شده است.

وقت نماز

وقت نماز

وقت نماز یک برنامه واقعیت افزوده برای آموزش وضو، تیمم، اذان، اقامه و نماز می‌باشد. این محصول منتشر شده است.